Valiokunnat

Artikla ry:n toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä varten yhdistyksessä toimii valiokuntia, joiden tehtävänä on yhdistyksen toiminnan käytännön järjestäminen ja kehittäminen eri toimialueilla. Valiokuntia on tällä hetkellä kuusi; opinto- ja työelämävaliokunta, talousvaliokunta, tiedotusvaliokunta, vapaa-ajan valiokunta, ulkoasianvaliokunta sekä valmennuskurssivaliokunta. Valiokunnat toimivat yhdistyksen hallituksen alaisuudessa ja kunkin valiokunnan puheenjohtajana toimii se hallituksen jäsen, jonka vastuualueelle valiokunnan toiminta kuuluu – näinpä esimerkiksi opinto- ja työelämävaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen opintovastaava.

Valiokuntien toimikausi on kalenterivuosi ja niiden jäsenet valitaan tehtäviinsä loppusyksystä, yhdistyksen syyskokouksen jälkeen järjestettävässä valiokuntavaalissa. Valiokuntavaaliin voi asettua ehdolle kuka tahansa Artiklan jäsen.

Valiokunnat ovat matalan kynnyksen tapa päästä kokeilemaan siipiään ainejärjestötoiminnassa. Seuraavassa esitellään lyhyesti kukin yhdistyksessä tällä hetkellä toimivista valiokunnista.

Opinto- ja työelämävaliokunta

Opinto- ja työelämävaliokunta avustaa yhdistyksen opintovastaavaa, sekä yrityssuhdevastaavaa tehtävissään. Hallituksen jäsenten suunnittelemien kehitysprojektien lisäksi he osaltaan avustavat muun muassa toimiston kirjaston ylläpidossa, excujen ja seminaarien järjestämisessä, jäsenetujen hankkimisessa sekä osallistuvat edunvalvonnan ajankohtaisten asioiden käsittelyyn.

Valiokunta koostuu tällä hetkellä opintovastaavsta, yrityssuhdevastaavasta ja neljästä jäsenestä. Lisäksi mukana ovat edellinen opintovastaava ja yrityssuhdevastaava asiantuntijajäsenen roolissa.

Opinto- ja työelämävaliokunnan asiat koskettavat jokaista oikkaria ja käsiteltävien asioiden vaikutukset heijastuvat usein myös pitkälle tulevaisuuteen. Valiokunta tukee opintovastaavaa ja hallinnon opiskelijaedustajia tiedekunnan kehitysprojekteihin vaikuttamisessa. Lisäksi valiokunta pitää osaltaan huolen oikkareiden työelämäyhteyksien kunnossapidosta. Valiokunta on siis todella kokonaisvaltainen vakavan vaikuttamisen paikka.

Vapaa-ajan valiokunta

Vapaa-ajan valiokunta on matalan kynnyksen mahdollisuus päästä osallistumaan ja vaikuttamaan Artiklan ohjelmakalenteriin. Vapaa-ajan valiokunta koostuu valiokunnan jäsenistä, jotka määrittävät keskenään tarkemmat sisäiset vastuualueet sekä sitsikeittiön pääasialliset vastuuhenkilöt. Vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana toimii Artikla ry:n hallituksessa istuva tapahtumavastaava. Hänen lisäkseen valiokunnan pysyvinä jäseninä istuvat hallituksen toimitilavastaava sekä toimihenkilönä oleva kulttuuri- ja liikuntavastaava.

Vapaa-ajan valiokunnan toiminnan keskiössä on erilaisten vapaa-ajan tapahtumien suunnitteleminen, kehittäminen ja käytännön toteuttaminen. Samalla valiokunta vaalii toiminnassaan yhdistyksen perinteikkäitä tapahtumia. Valiokunnan tehtävänä on pitää jäsenistö tyytyväisenä yhdistyksen tapahtumatarjontaan. Vapaa-ajan valiokunnan jäsenet ovat erittäin tärkeässä roolissa tapahtumia järjestettäessä – valiokunnan toimintaan osallistuminen onkin erinomainen matalan kynnyksen mahdollisuus päästä vaikuttamaan Artiklan tapahtumatarjontaan!

Valmennuskurssivaliokunta

Valmennuskurssivaliokunta toimii valmennuskurssivastaavan ja valmennuskurssitiedottajan apuna Artiklan valmennuskurssien järjestämisessä. Valiokunnassa pääsee näkemään lähemmin, mitä kaikkea valmennuskurssien maailmaan oikein kuuluukaan. Valiokunnan työt pyörähtävät käyntiin heti valiokuntavaalien jälkeen esimerkiksi kurssien markkinoinnilla. Valiokunnan tehtäviin kevään aikana kuuluu esimerkiksi sosiaaliseen mediaan postaamista, välikokeen laadintaa, valmennuskurssiblogiin kirjoittamista ja etäkurssilaisten tsemppaamista. Tehtävää on monenlaista ja valmennuskurssien yhteydessä auttavia käsiä tarvitaan.

Valiokunnan syksyn täyttää jo seuraavan vuoden kurssien suunnittelu. Valmennuskurssivastaava ja valmennuskurssitiedottaja suunnittelevat yhdessä valiokunnan kanssa seuraavan vuoden kurssien aikataulut, markkinointikeinot ja muut suuret linjat, jotta seuraavan vuoden tekijöillä olisi mahdollisimman selkeä paketti käsissään jo alusta alkaen. Valiokunnassa on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa Artiklan valmennuskurssien sisältöön ja suuntaan, ja tähän valiokuntaan kannattaakin ehdottomasti hakea, jos on kiinnostunut kurssien järjestämisestä.

Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhdistyksen ulkosuhteita. Tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat yhdistyksemme oikkarivaihtaritoiminnan hoitaminen ja kehittäminen sekä pohjoismainen yhteistyö.

Valiokunnan jäseninä toimivat ulkoasiainvastaava, Vice Internationell Sekreterare (Vice Int.Sek) sekä vaihto-opiskelijavastaava. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Artiklan hallituksen ulkoasiainvastaava.

Vice Int.Sekin tehtävänkuvaan kuuluu olla tiivisti mukana Artiklan Nordic Weekin suunnittelemisessa, järjestämisessä sekä kv-toimikunnan johtamisessa. Tämän lisäksi hänen tehtävänään on avustaa ulkoasiainvastaavaa Nordic Weekeihin liittyvissä tehtävissä sekä tarvittaessa sijaistaa tätä.

Vaihto-opiskelijavastaava toimii Artiklan yhteyshenkilönä tiedekuntamme vaihto-opiskelijoille ja toteuttaa vaihtaritoimintaa yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten ELSA:n kanssa. Toimenkuvaan kuuluu mm. tiedottamista, tapahtumien suunnittelua ja niiden järjestämistä.

Valiokunnassa toimiminen edellyttää kohtuullista englannin kielen taitoa.

Mikäli kansainvälinen toimintaympäristö kiinnostaa, hae rohkeasti mukaan!

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta toimii talousvastaavan oikeana kätenä silloin, kun suunnitellaan taloudellisesti merkityksellisiä asioita. Talousvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä on seurata yhdistyksen talousarvion toteutumista, valmistella seuraavan vuoden talousarvio sekä vastata yhdistyksen sijoitustoiminnasta.

Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimii talousvastaava, sekä muina pysyvinä jäseninä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valiokuntaan valitaan vuosittain kaksi jäsentä valiokuntavaaleissa.

Talousvaliokunnassa pääsee eturivin paikoille oppimaan yhdistyksen taloudesta sekä suunnittelemaan erilaisia muutoksia ja pohtimaan kiperiäkin kysymyksiä talouteen liittyen. Mikäli talousasiat, sekä talouden suunnittelu ja kehittäminen kiinnostaa, niin talousvaliokunnan jäsenenä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan, sekä oppimaan uutta!​

Tiedotusvaliokunta

Tiedotusvaliokunta toimii tiedotusvastaavan ja Digestan päätoimittajan apuna. Tiedotusvaliokunnan tehtävien keskiössä on yhdistyksen toiminnan tiedottamisesta huolehtiminen sosiaalisessa mediassa, sekä päätoimittajan avustaminen Digestan työstämisessä.

Nämä tehtävät voivat konkretisoitua muun muassa eri tapahtumien kuvaamisena, videoimisena tai markkinoimisena, some-päivitysten visioimisena, sekä vaikkapa Digestan sisällön tuottamisena tai kirjoittajien rekrytoimisena.

Valiokunta koostuu tiedotusvastaavan ja Digestan päätoimittajan lisäksi kahdesta henkilöstä. Valiokuntalaiset ovat eturivin paikoilla tiedotusvastaavan ja Digestan päätoimittajan työn suhteen, sekä pääsevät vaikuttamaan Artiklan tyyliin ja imagoon sosiaalisessa mediassa.

Näiden lisäksi tiedotusvaliokunnalla on tärkeä rooli tiedotusvastaavan visioimissa kampanjoissa ja muissa projekteissa.