Puuttuminen kiusaamiseen ja häirintään

Artikla on mukana edistämässä tasa-arvoista ja muita kunnioittavaa ilmapiiriä juridiikan alalla. Artikla ei hyväksy kiusaamista, seksismiä, häirintää, ahdistelua, tai syrjintää, etnisen taustan tai minkään muunkaan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella, tapahtumissaan, yliopistolla opintojen parissa, opiskeluaikaisissa työpaikoissa tai muuallakaan. Ammatti-identiteettiä ja juristikunnan kulttuuria rakennetaan jo opiskeluaikana. Kiusaaminen, ahdistelu, syrjintä, häirintä ja seksismi eivät kuulu opiskeluaikaan tai tulevaisuuden työelämään. Oikeustieteen opiskelijajärjestönä pyrimme siihen, että opiskeluaikana kaikkien tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi opiskelijatapahtumissa, muussa opiskelijatoiminnassa, yliopistolla ja työelämässä.

Oikeusministeriön #häirinnästävapaa -kampanja tiivistyy kolmeen kohtaan:

1. Puutu jos näet

2. Kerro jos koet

3. Toimi ja levitä tietoa

Lisätietoja #häirinnästävapaa -kampanjasta: https://oikeusministerio.fi/hairinnasta-vapaa-kampanja

Miten toimia, jos kohtaan häirintää Artiklan tapahtumissa tai yliopistolla?

Miten toimia, jos kohtaat häirintää työpaikallasi?

1. Kerro häiritsijälle, että koet hänen toimintansa häirinnäksi.

2. Selvitä, onko työpaikalla olemassa työpaikkakohtaiset toimintaohjeet häirintään ja muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi.

3. Ota yhteyttä esimieheesi.

4. Voit puhua asiasta myös henkilöstöhallinnon edustajille.

5. Artiklan jäsenenä olet myös Suomen Lakimiesliiton opiskelijajäsen. Saat siis apua ja tukea myös Suomen Lakimiesliiton työsuhdeneuvontaa antavilta työntekijöiltä.

Yhteystiedot: https://www.lakimiesliitto.fi/yhteystiedot/

Lue oikkarijärjestöjen yhteinen kannanotto seksuaalista häirintää vastaan (12.12.2017): https://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/opiskelijajarjestojen-kannanotto-seksuaalista-hairintaa-vastaan/

Tutustu myös Suomen Lakimiesliiton laatimiin toimintaohjeisiin seksuaalisen häirinnän estämiseksi: https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/22017/toimintaohje_seksuaalisen_hairinnan_estamiseksi.pdf