Hyviä linkkejä

Blogeja

Opiskelijaelämää Lapin yliopistossa

Artiklan valmennuskurssien blogi

Lapin yliopiston Laajakulma (yliopistomaailman ilmiöt ja Lapin yliopiston kehittäminen)

Lapin yliopiston Tiedekirnu (kommentoi yhteiskunnallisia ilmiöitä)

Lapin yliopiston Taidekammi (taide-elämän ilmiöt)

Juristiliiton blogi

Lehdet

Lapin ylioppilaslehti (LYY:n lehti)

KIDE (Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti)

ELSIMIA (ELSA Finlandin jäsenlehti)

Synergy Magazine (ELSA Internationalin jäsenlehti)

Inter Vivos (Pykälän jäsenlehti)

LexPress (Lexin jäsenlehti)

Ex Nunc (Justuksen jäsenlehti)

Juristiliitto ja Asianajajaliitto

Suomen juristiliitto

Suomen asianajajaliitto

Lapin yliopisto

Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY

Lapin yliopisto

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta

Paradigma-työryhmä

Lapin ylioppilasteatteri

Sisarainejärjestöt

Pykälä ry (Helsingin yliopisto)

Lex ry (Turun yliopisto)

Judica ry (Itä-Suomen yliopisto)

Justus ry (Helsingin yliopisto, Vaasa)

Codex rf (Helsingin yliopisto, ruotsinkieliset opiskelijat)

Stadga rf (Åbo Akademi, Turku)

Göteborgin oikkarit (Ruotsi)

Luleån oikkarit, ylioppilaskunta (Ruotsi)

Umeån oikkarit (Ruotsi)

Tukholman oikkarit (Ruotsi)

Bergenin oikkarit (Norja)

Oslon oikkarit (Norja)

Orator (Islanti)

Aarhusin oikkarit (Tanska)

Uppsalan oikkarit (Ruotsi)

Muut järjestöt oikkareille ja lakimiehille

ELSA International (The European Law Student’s Association)

ELSA Finland

ELSA Rovaniemi

Suomalainen lakimiesyhdistys

Nuoret Juristit

Lapin yliopiston muiden tiedekuntien ainejärjestöt

Jalot Villit (matkailun opiskelijat)

Kosmos Buran (politiikantutkimuksen ja sosiologian opiskelijat)

Lapikas (luokanopettajaksi opiskelevat)

Lastu (kasvatustieteiden, aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen opiskelijat)

Lyhty (sosiaalityön ja kuntoutuksen opiskelijat)

Remburssi (hallintotieteiden, johtamisen, julkisoikeuden ja soveltavan psykologian opiskelijat)

Tao (taideaineiden opiskelijat)