Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry on vuonna 1979 perustettu Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa opiskelevien ainejärjestö. Jäseniä vakavaraisella yhdistyksellä on noin 1100. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea jäseniään opiskeluun sekä vapaa-ajanviettoon liittyvissä asioissa ja ajaa oikeustieteen opiskelijoiden etua niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Artikla ry on Suomen lakimiesliiton jäsenjärjestö.

Artikla ry:n pyrkimyksenä on huolehtia jäsentensä hyvinvoinnista huolehtimalla heidän tarpeistaan niin koulutuspolitiikan kuin vapaa-ajankin saralla. Artikla ry:n tavoitteena on tarjota jäsenistölleen kohtuuhintaisia palveluita laidasta laitaan sekä toimia linkkinä niin tiedekuntaan, Suomen lakimiesliittoon kuin muihinkin tahoihin päin.