Kurssien esittelyt

Artiklan kurssit valmentavat hakijoita Lappiin, Turkuun, Helsinkiin ja Itä-Suomeen.

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry järjestää keväällä 2019 valmennusta jo 28. kerran oikeustieteiden valintakoetta varten.

Intensiivikurssi (50 oppituntia ja viiden tunnin harjoituskoe)

Intensiivikurssin opetus jakaantuu kahteen osioon.

Ensimmäinen osio sisältää luku- ja vastaustekniikan lähiopetusta. Lähiopetusta järjestetään tänä vuonna Tampereella, Rovaniemellä, Oulussa ja Helsingissä. Luku- ja vastaustekniikan opetus alkaa hyvissä ajoin ennen pääsykoemateriaalin ilmestymistä.

Toinen osio sisältää valintakoemateriaalia käsittelevää lähiopetusta. Opetus alkaa valintakoemateriaalin ilmestyttyä.

Intensiivikurssi sisältää lisäksi laajan materiaalipaketin sekä harjoituskokeen. Lisäksi kurssilaisten tukena ja tsempparina toimivat koko kevään ajan valmennuskurssituutorit, jotka auttavat kurssilaisia henkilökohtaisesti kevään urakassa. Tuutoreilta saat apua esimerkiksi opiskelutekniikkaan tai lukusuunnitelman laatimiseen liittyviin kysymyksiin – kannustamista unohtamatta.

Materiaalipaketti sisältää tiivistelmiä sekä runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä aina monivalintatehtävistä aineistotehtäviin saakka. Paketti julkaistaan sähköisessä verkkoympäristössä, jotta se olisi mahdollisimman nopeasti kurssilaisten käytettävissä.

Verkkoympäristömme toiminnot ovat kokonaisuudessaan intensiivikurssilaisten käytettävissä. Keskustelualueella on muun muassa mahdollista käydä keskustelua yhdessä opettajien sekä muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssin sisältö:

• Luku- ja vastaustekniikan lähiopetusta iltaisin
• Valintakoemateriaalin lähiopetusta iltaisin
• Verkkoympäristö
• Materiaalipaketti
• Opetusvideoita valintakoemateriaalista
• Harjoituskoe
• Valmennuskurssituutori

Hinta: 595 €

Vuoden 2018 Artiklan intensiivikurssilla olleiden alennus kevään 2019 intensiivikurssista on -10 %. Alennus on voimassa 5.12.-31.1.2019 saakka.

Etäkurssi

Etäkurssi toteutetaan kokonaan sähköisessä muodossa.

Etäkurssi sisältää monipuolisen materiaalipaketin sisältäen harjoitustehtäviä sekä tiivistelmiä, harjoituskokeen ja opetusvideoita valintakoemateriaaliin sekä luku- ja vastaustekniikkaan liittyen. Luku- ja vastaustekniikkaa käsittelevä videokokonaisuus julkaistaan ennen valintakoemateriaalin ilmestymistä.

Kurssilaisilla on apunaan etätuutori, jonka tehtävänä on keväällä olla juuri Sinun tukenasi. Voit olla tuutoriisi yhteydessä koko luku-urakan ajan. Verkkoympäristössä voit katsella opetusvideoita sekä käydä keskustelua opettajien ja kurssilaisten kesken.

Kurssin sisältö:

• Luku- ja vastaustekniikkaa käsittelevä videokokonaisuus
• Opetusvideoita valintakoemateriaalista
• Verkkoympäristö
• Materiaalipaketti
• Harjoituskoe
• Etätuutori

Hinta: 350 €

Materiaalipaketti

Sisältö julkaistaan verkkoympäristössämme mahdollisimman pian valintakoemateriaalin ilmestymisen jälkeen. Materiaalipaketti sisältää monipuolisia harjoitustehtäviä, tiivistelmiä, harjoituskokeen, sekä viime keväänä positiivista palautetta keränneen aineistotehtävän.

Paketin sisältö:

• Harjoitustehtävät
• Tiivistelmät
• Harjoituskoe

Hinta: 195 €

Huom! Materiaalipaketti sisältyy intensiivi- ja etäkurssiin.