KV-viikkojen vapaapaikat ja matkakorvaukset

Vapaapaikat

Jokaisella ainejärjestöllä on kolme paikkaa kullekin kv-viikolle. Riippuen kunkin ainejärjestön osallistumisaktiivisuudesta, jaetaan lisäpaikkoja kv-viikolle muiden ainejärjestöjen kesken. Mahdollisuutena on osallistua koko viikolle taikka helgenille eli vain viikonlopuksi.

Jokaiselle viikolle on lähtökohtaisesti jaossa yksi vapaapaikka, joka vastaa rahallisesti kokonaista viikkoa. Pykälä ja Codex eivät poikkeuksellisesti myönnä vapaapaikkoja kv-viikoilleen.

Matkakorvaukset

Osallistujilla on mahdollisuus hakea matkakulukorvausta. Kulukorvaushakemus tulee toimittaa Artikla ry:n hallituksen talousvastaavalle kahden viikon sisällä matkan päättymisestä. Meno-/paluumatkan on tapahduttava kahdentoista vuorokauden sisällä matkalle lähtemisestä taikka kv-viikon alkamisesta. Mikäli henkilö osallistuu useammalle kv-viikolle peräkkäin, lasketaan kahdentoista vuorokauden alkaneen viimeisestä kv-viikosta, jolle henkilö osallistuu. Matkakulukorvauksia maksetaan kattosummien puitteissa ja ne jaetaan osallistujien kesken.

Kotimaisten viikkojen matkakulukorvaukset

Osallistujia 1, korvataan enintään 80 euroa

Osallistujia 2, korvataan enintään 120 euroa

Osallistujia 3, korvataan enintään 150 euroa

Osallistujia 4 tai enemmän, korvataan enintään 200 euroa

Ulkomaisten viikkojen matkakulukorvaukset

Uppsala, Tukholma ja Oslo:

Osallistujia 1, korvataan enintään 100 euroa

Osallistujia 2, korvataan enintään 200 euroa

Osallistujia 3, korvataan enintään 240 euroa

Osallistujia 4 tai enemmän, korvataan enintään 280 euroa

Aarhus, Bergen, Islanti

Osallistujia 1, korvataan enintään 200 euroa

Osallistujia 2, korvataan enintään 300 euroa

Osallistujia 3, korvataan enintään 360 euroa

Osallistujia 4 tai enemmän, korvataan enintään 400 euroa