Edunvalvonta

Artikla toimii jäsentensä edunvalvojana niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Artiklan edustajat vaikuttavat tiedekunnan, ylioppilaskunnan ja yliopiston hallinnossa sekä Suomen Lakimiesliitossa.

Edunvalvonta tarkoittaa lähinnä, että yhdistyksen hallitus ja erityisesti opintovastaava tarkkailevat valintaperusteiden, hakijamäärien ja sisäänottomäärien kehitystä sekä varsinkin tiedekunnassa annettavan opetuksen laatua ja laajuutta. Opiskelijoiden epäasianmukaiseen tai –tasavertaiseen kohteluun puututaan tapauskohtaisesti empimättä.

Edunvalvonta toteutuu käytännössä siten, että hallitus ja opintovastaava toimivat jäseniltä saamansa palautteen perusteella ja puuttuvat tällä tavoin havaittuihin epäkohtiin. On siis äärimmäisen tärkeää, että opiskelijat uskaltavat antaa palautetta – jos ei opettajille tai tiedekunnalle suoraan, niin ainakin Artiklan kautta.

Edunvalvonnan alaisuuteen kuuluvat kaikki asiat, joilla on jotakin tekemistä jäsentemme oikeuksien ja etujen kanssa. Siksi yllä oleva selvitys ei ole laisinkaan kattava.

Kaikki ehdotukset, palaute, valitukset, pyynnöt ym. käsitellään aiheesta riippumatta asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja viipymättä.

Opintopalaute

Voit antaa opintoihin liittyen palautetta alla olevalla lomakkeella. Opintovastaava Mariel Tähtivaara välittää palautteen eteenpäin tiedekunnalle.

Palautteen antaminen on anonyymiä, eikä opintovastaava nää, kuka palautteen on antanut. Voit halutessasi jättää yhteystietosi, ja hän palaa sinulle mahdollisimman pian.

Haluatko vastauksen? *