Ajankohtaista

Kaamos

Artiklan alumniyhdistys Kaamos ry on Lapin yliopistosta tai sitä edeltäneestä Lapin korkeakoulusta oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneille ja sieltä jo työelämään siirtyneille lakimiehille tarkoitettu yhteistyö- ja kontaktikanava.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tutkinnon suorittaneiden lakimiesten välillä sekä edistää yhteistyötä ammatissa toimivien oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja oikeustieteen ylioppilaiden kesken.

Lisää tietoa Kaamos ry:stä >>