Opinnäytetöiden välitys

Artikla ry ja Edita Publishing Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kerätä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa kirjoitettuja pro gradu -töitä Edilex-lakikanavaan.

Edilex-lakikanavaan hyväksymme julkaistavaksi kaikki Laudatur (5) tai Eximia cum laude approbatur (4) arvosanan saaneet opinnäytetyöt. Tämän lisäksi hyväksymme muitakin opinnäytetöitä, mikäli työnohjaaja puoltaa työn julkaisemista. Tarvittaessa opiskelijalla on mahdollisuus hyväksymisen jälkeenkin tehdä korjauksia opinnäytetyöhön yhdessä työnohjaajan kanssa.

Seuraavat tekijät puoltavat julkaisemista:

– aiheesta ei ole kirjoitettu aiemmin tai siitä on vain vähän kirjoituksia

– työssä on käsitelty hovioikeuskäytäntöä

– työssä on esitetty uutta tietoa

– työ on kokonaisuutena arvioiden julkaisemiskelpoinen

Kiinnostuitko julkaisemismahdollisuudesta? Ota yhteyttä tiedotus@artikla.fi