Artikla ei valitettavasti tarjoa majoitusta, mutta kurssilaiset voivat kysyä majoitusta esimerkiksi kurssipaikkakuntien opiskelija-asuntolasäätiöiltä. Rovaniemellä DAS ja Oulussa PSOAS.