Auskultointikriteerien muuttuminen

Hox Artistit!

Tuo­ma­rin­kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt muut­taa tuo­miois­tuin­har­joit­te­li­joi­den va­lin­taa kos­ke­via va­lin­ta­kri­tee­re­jä (=auskultointikriteerit). Seuraa lyhyt tietopaketti uusista kriteerimuutoksista.

Mikä muuttuu?

Uudistuksen myötä kasvaa ensinnäkin työkokemuksen painoarvo. Pisteitä voi saada enintään kolmen (3) vuoden ajalta ja työkokemuksesta annettavia pisteitä nostetaan aiemmasta (3,0->4,5p). Työkokemusta arvioitaessa huomioidaan työkokemus, joka on karttunut OTM-tutkinnon (tai sitä vastaavan kelpoisuuden) suorittamisen jälkeen. Pisteet kertyvät tulevaisuudessa painotetusti ensimmäiseltä 18 kuukaudelta, jolloin pisteet ovat kaksinkertaiset verrattuna jälkimmäiseen puoleentoista vuoteen.

Hakuprosessin maksimipistemäärä on 21,5 pistettä ja pisteitä kertyy opintomenestyksestä (max. 10,0p), osoitetusta oikeudellisesta osaamisesta (max. 1,0p), työkokemuksesta (max. 4,5p) ja haastattelusta (max. 6,0p).

Aikaisemmin opintomenestyksen arviointikriteereissä on vaadittu vähintään 3,0 keskiarvoa. Uudistuksessa pisteisiin oikeuttavan keskiarvon alarajaa lasketaan 3,0:sta 2,5:een eli opintomenestyksen painoarvoa vähennetään. Tämä on pitkään kestäneen monitahoisen vaikuttamistyön (Juristiliitto, oikeustieteelliset ainejärjestöt) tulosta, jossa on esitetty kritiikkiä opintomenestyksen liian suuresta painottamisesta hakuprosessissa sekä siitä aiheutuvasta opiskelijoiden “arvosanastressistä”

Aiemmin arvioinnissa on katsottu vain perustason opintojen keskiarvoa. Nyt keskiarvoon otetaan mukaan kaikki oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvat tutkintotodistukselle tai sen liitteelle merkityt alimman kurssitason opintosuoritukset. Suorituksista lasketaan painotettu keskiarvo, josta voi saada max. viisi (5) pistettä. Loput 5 pistettä tulee hakijan pro gradu-tutkielman loppuarvosanasta.

Milloin?

Uusia va­lin­ta­kri­tee­re­jä so­vel­le­taan en­sim­mäi­sen ker­ran 23.2.2021 al­ka­vas­sa kes­ki­te­tys­sä va­lin­ta­me­net­te­lys­sä, jos­sa va­li­taan tuomioistuinharjoittelijat (eli käräjänotaarit) vuo­del­le 2022.

Mikäli asia on sinulle ajankohtainen tai haluat muuten perehtyä aiheeseen tarkemmin, käy lukemassa koko tuomioistuinlaitoksen tiedote oikeus.fi-sivustolta oheisesta linkistä tai laita viestiä opinto@artikla.fi