Asiakirjat

Näiltä sivuilta löydät yhdistyksen toimintaa käsitteleviä asiakirjoja. Sivuilta löytyy muun muassa yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä kokouskutsut.

Nettisivuilta löytyvät asiakirjat eivät tietoturvasyistä ole välttämättä täydellisiä.

Pääsy asiakirjoihin on rajoitettu rekisteröityneille käyttäjille.