Valiokunnat

Artikla ry:n toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä varten yhdistyksessä toimii valiokuntia, joiden tehtävänä on yhdistyksen toiminnan käytännön järjestäminen ja kehittäminen eri toimialueilla. Valiokuntia on tällä hetkellä viisi; opintoasiainvaliokunta, talousvaliokunta, tiedotusvaliokunta, vapaa-ajan valiokunta sekä valmennuskurssivaliokunta. Valiokunnat toimivat yhdistyksen hallituksen alaisuudessa ja kunkin valiokunnan puheenjohtajana toimii se hallituksen jäsen, jonka vastuualueelle valiokunnan toiminta kuuluu – näinpä esimerkiksi opintoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen opintovastaava.

Valiokuntien toimikausi on kalenterivuosi ja niiden jäsenet valitaan tehtäviinsä loppusyksystä, yhdistyksen syyskokouksen jälkeen järjestettävässä valiokuntavaalissa. Valiokuntavaaliin voi asettua ehdolle kuka tahansa Artiklan jäsen.

Valiokunnat ovat matalan kynnyksen tapa päästä kokeilemaan siipiään ainejärjestötoiminnassa. Seuraavassa esitellään lyhyesti kukin yhdistyksessä tällä hetkellä toimivista valiokunnista.

Opintoasiainvaliokunta

Opintoasiainvaliokunnan jäsenten tehtävät koostuvat kaikesta siitä, mikä liittyy hallituksen opintovastaavan tehtävään. He osaltaan avustavat muun muassa toimiston kirjaston ja tiivistelmien ylläpidossa, excujen ja seminaarien järjestämisessä sekä viimeisimpänä, muttei todellakaan vähäisimpänä, osallistuvat edunvalvonnan ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja suunnittelemiseen.

Valiokunta koostuu tällä hetkellä neljästä jäsenestä ja opintovastaavasta.

Opintoasiainvaliokunnan merkitystä opintovastaavalle kuuluvien tapahtumien järjestämisessä on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa. Miltä esimerkiksi kuulostaa entistä suurempi mahdollisuus vaikuttaa asianajotoimistojen excursioiden aiheisiin ja sisältöihin, tai ikkuna yliopiston ja tiedekunnan sisällä tapahtuviin asioihin, joista voi olla muuta kautta vaikeaa saada tietoa? Opintoasiainvaliokunnan asiat koskettavat jokaista oikkaria ja käsiteltävien asioiden vaikutukset heijastuvat usein myös pitkälle tulevaisuuteen, kuten uusien tutkintorakenteiden käsittely ja kehitysehdotukset. Se voi toimia myös erinomaisena ensiaskeleena hallinnon opiskelijaedustajien, eli tuttavallisemmin hallopedien, tehtäviin!

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta toimii talousvastaavan oikeana kätenä silloin, kun suunnitellaan taloudellisesti merkityksellisiä asioita. Talousvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä on seurata yhdistyksen talousarvion toteutumista, valmistella seuraavan vuoden talousarvio sekä vastata yhdistyksen sijoitustoiminnasta. Myös yritysyhteistyön kehittäminen kuuluu talousvaliokunnan tehtäviin yhteistyössä puheenjohtajan sekä yritysyhteistyövastaavan kanssa.

Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimii talousvastaava, sekä muina pysyvinä jäseninä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yritysyhteistyövastaava.

Talousvaliokunnan yhteydessä toimii yritysyhteistyöjaosto, jota vetää yritysyhteistyövastaava. Jaoston tehtävänä on hankkia uusia jäsenetuja, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi talousvaliokuntaan valitaan kaksi jäsentä pysyvien jäsenten lisäksi. Mikäli talousasiat, sekä etenkin yritysyhteistyön kehittäminen kiinnostaa, niin talousvaliokunnan jäsenenä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan, sekä oppimaan uutta!​

Tiedotusvaliokunta

Tiedotusvaliokunta toimii tiedotusvastaavan ja Digestan päätoimittajan apuna. Tiedotusvaliokunnan tehtävien keskiössä on yhdistyksen toiminnan tiedottamisesta huolehtiminen sosiaalisessa mediassa, sekä päätoimittajan avustaminen Digestan työstämisessä.

Nämä tehtävät voivat konkretisoitua muun muassa eri tapahtumien kuvaamisena, videoimisena tai markkinoimisena, some-päivitysten visioimisena, sekä vaikkapa Digestan sisällön tuottamisena tai kirjoittajien rekrytoimisena.

Valiokunta koostuu tiedotusvastaavan ja Digestan päätoimittajan lisäksi kahdesta henkilöstä. Valiokuntalaiset ovat eturivin paikoilla tiedotusvastaavan ja Digestan päätoimittajan työn suhteen, sekä pääsevät vaikuttamaan Artiklan tyyliin ja imagoon sosiaalisessa mediassa.

Näiden lisäksi tiedotusvaliokunnalla on tärkeä rooli tiedotusvastaavan visioimissa kampanjoissa ja muissa projekteissa.

Valmennuskurssivaliokunta

Valmennuskurssivaliokunta toimii valmennuskurssivastaavan ja valmennuskurssitiedottajan apuna Artiklan valmennuskurssien järjestämisessä. Valiokunnassa pääsee näkemään lähemmin, mitä kaikkea valmennuskurssien maailmaan oikein kuuluukaan. Valiokunnan työt pyörähtävät käyntiin heti valiokuntavaalien jälkeen kurssien markkinoinnilla. Valiokunnan tehtäviin kevään aikana voi kuulua esimerkiksi materiaalipakettien oikolukua, valmennuskurssiblogiin kirjoittamista tai vaikka etäkurssilaisten tsemppaamista. Tehtävää on monenlaista eikä aina tiedetä etukäteen, milloin ja missä auttavia käsiä tarvitaan.

Valiokunnan syksyn täyttää jo seuraavan vuoden kurssien suunnittelu. Valmennuskurssivastaava ja valmennuskurssitiedottaja suunnittelevat yhdessä valiokunnan kanssa seuraavan vuoden kurssien aikataulut, markkinointikeinot ja muut suuret linjat, jotta seuraavan vuoden tekijöillä olisi mahdollisimman selkeä paketti käsissään jo alusta alkaen. Valiokunnassa on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa Artiklan valmennuskurssien sisältöön ja suuntaan, ja tähän valiokuntaan kannattaakin ehdottomasti hakea, jos on kiinnostunut kurssien järjestämisestä.

Vapaa-ajan valiokunta

Vapaa-ajan valiokunta on matalan kynnyksen mahdollisuus päästä osallistumaan ja vaikuttamaan Artiklan ohjelmakalenteriin. Vapaa-ajan valiokunta koostuu valiokunnan jäsenistä, jotka määrittävät keskenään tarkemmat sisäiset vastuualueet sekä sitsikeittiön pääasialliset vastuuhenkilöt. Vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana toimii Artikla ry:n hallituksessa istuva tapahtumavastaava. Hänen lisäkseen valiokunnan pysyvinä jäseninä istuvat hallituksen toimitilavastaava sekä toimihenkilönä oleva kulttuuri- ja liikuntavastaava.

Vapaa-ajan valiokunnan toiminnan keskiössä on erilaisten vapaa-ajan tapahtumien suunnitteleminen, kehittäminen ja käytännön toteuttaminen. Samalla valiokunta vaalii toiminnassaan yhdistyksen perinteikkäitä tapahtumia. Valiokunnan tehtävänä on pitää jäsenistö tyytyväisenä yhdistyksen tapahtumatarjontaan. Vapaa-ajan valiokunnan jäsenet ovat erittäin tärkeässä roolissa tapahtumia järjestettäessä – valiokunnan toimintaan osallistuminen onkin erinomainen matalan kynnyksen mahdollisuus päästä vaikuttamaan Artiklan tapahtumatarjontaan!