Valiokunnat

Artikla ry:n toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä varten yhdistyksessä toimii valiokuntia, joiden tehtävänä on yhdistyksen toiminnan käytännön järjestäminen ja kehittäminen eri toimialueilla. Valiokuntia on tällä hetkellä kolme; vapaa-ajan valiokunta, opintoasiainvaliokunta sekä valmennuskurssivaliokunta. Valiokunnat toimivat yhdistyksen hallituksen alaisuudessa ja kunkin valiokunnan puheenjohtajana toimii se hallituksen jäsen, jonka vastuualueelle valiokunnan toiminta kuuluu – näinpä esimerkiksi opintoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen opintovastaava.

Valiokuntien toimikausi on kalenterivuosi ja niiden jäsenet valitaan tehtäviinsä loppusyksystä, yhdistyksen syyskokouksen jälkeen järjestettävässä valiokuntavaalissa. Valiokuntavaaliin voi asettua ehdolle kuka tahansa Artiklan jäsen.

Valiokunnat ovat matalan kynnyksen tapa päästä kokeilemaan siipiään ainejärjestötoiminnassa. Seuraavassa esitellään lyhyesti kukin yhdistyksessä tällä hetkellä toimivista valiokunnista.

Vapaa-ajan valiokunta

Vapaa-ajan valiokunta on matalan kynnyksen mahdollisuus päästä osallistumaan ja vaikuttamaan Artiklan ohjelmakalenteriin. Vapaa-ajan valiokunta koostuu valiokunnan jäsenistä, jotka valitsevat keskuudestaan valiokunnan rekry- ja kehitysvastaavat sekä sitsikeittiön toiminnasta vastuussa olevat emännät. Vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana toimii Artikla ry:n hallituksessa istuva tapahtumavastaava. Hänen lisäkseen valiokunnan pysyvinä jäseninä istuvat hallituksen toimitilavastaava sekä toimihenkilönä oleva kulttuuri- ja liikuntavastaava.

Vapaa-ajan valiokunnan toiminnan keskiössä on erilaisten vapaa-ajan tapahtumien suunnitteleminen, kehittäminen ja käytännön toteuttaminen. Samalla valiokunta vaalii toiminnassaan yhdistyksen perinteikkäitä tapahtumia. Valiokunnan tehtävänä on pitää jäsenistö tyytyväisenä yhdistyksen tapahtumatarjontaan. Vapaa-ajan valiokunnan jäsenet ovat erittäin tärkeässä roolissa tapahtumia järjestettäessä – valiokunnan toimintaan osallistuminen onkin erinomainen matalan kynnyksen mahdollisuus päästä vaikuttamaan Artiklan tapahtumatarjontaan!

Opintoasiainvaliokunta

Opintoasiainvaliokunnan jäsenten tehtävät koostuvat kaikesta siitä, mikä liittyy hallituksen opintovastaavan tehtävään. He osaltaan avustavat muun muassa toimiston prujujen ja tiivistelmien ylläpidossa, excujen ja seminaarien järjestämisessä sekä viimeisimpänä, muttei todellakaan vähäisimpänä, osallistuvat edunvalvonnan ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja suunnittelemiseen.

Valiokunta koostuu tällä hetkellä neljästä jäsenestä ja opintovastaavasta, sen ollessa siten valiokunnista pienin. Muiden valiokuntien tapaan sen nykyinen muoto on vielä uunituore vuodelta 2015.

Opintoasiainvaliokunnan merkitystä opintovastaavalle kuuluvien tapahtumien järjestämisessä on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa. Miltä esimerkiksi kuulostaa entistä suurempi mahdollisuus vaikuttaa asianajotoimistojen excursioiden aiheisiin ja sisältöihin, tai ikkuna yliopiston ja tiedekunnan sisällä tapahtuviin asioihin, joista voi olla muuta kautta vaikeaa saada tietoa? Opintoasiainvaliokunnan asiat koskettavat jokaista oikkaria ja käsiteltävien asioiden vaikutukset heijastuvat usein myös pitkälle tulevaisuuteen, kuten uusien tutkintorakenteiden käsittely ja kehitysehdotukset. Se voi toimia myös erinomaisena ensiaskeleena hallinnon opiskelijaedustajien, eli tuttavallisemmin hallopedien, tehtäviin!

Valmennuskurssivaliokunta

Valmennuskurssivaliokunta toimii valmennuskurssivastaavan ja valmennuskurssitiedottajan apuna Artiklan valmennuskurssien järjestämisessä. Valiokunnassa pääsee näkemään lähemmin, mitä kaikkea valmennuskurssien maailmaan oikein kuuluukaan. Valiokunnan työt pyörähtävät käyntiin heti valiokuntavaalien jälkeen kurssien markkinoinnilla. Valiokunnan tehtäviin kevään aikana voi kuulua esimerkiksi materiaalipakettien oikolukua, valmennuskurssiblogiin kirjoittamista tai vaikka etäkurssilaisten tsemppaamista. Tehtävää on monenlaista eikä aina tiedetä etukäteen, milloin ja missä auttavia käsiä tarvitaan.

Valiokunnan syksyn täyttää jo seuraavan vuoden kurssien suunnittelu. Valmennuskurssivastaava ja valmennuskurssitiedottaja suunnittelevat yhdessä valiokunnan kanssa seuraavan vuoden kurssien aikataulut, markkinointikeinot ja muut suuret linjat, jotta seuraavan vuoden tekijöillä olisi mahdollisimman selkeä paketti käsissään jo alusta alkaen. Valiokunnassa on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa Artiklan valmennuskurssien sisältöön ja suuntaan, ja tähän valiokuntaan kannattaakin ehdottomasti hakea, jos on kiinnostunut kurssien järjestämisestä.