Puuttuminen kiusaamiseen ja häirintään

Artikla on mukana edistämässä tasa-arvoista ja muita kunnioittavaa ilmapiiriä juridiikan alalla. Artikla ei hyväksy kiusaamista, seksismiä, häirintää tai ahdistelua tapahtumissaan, yliopistolla opintojen parissa, opiskeluaikaisissa työpaikoissa tai muuallakaan. Ammatti-identiteettiä ja juristikunnan kulttuuria rakennetaan jo opiskeluaikana. Kiusaaminen, ahdistelu, syrjintä, häirintä ja seksismi eivät kuulu opiskeluaikaan tai tulevaisuuden työelämään. Oikeustieteen opiskelijajärjestönä pyrimme siihen, että opiskeluaikana kaikkien tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi opiskelijatapahtumissa, muussa opiskelijatoiminnassa, yliopistolla ja työelämässä.

Oikeusministeriön #häirinnästävapaa -kampanja tiivistyy kolmeen kohtaan:
1. Puutu jos näet
2. Kerro jos koet
3. Toimi ja levitä tietoa
Lisätietoja #häirinnästävapaa -kampanjasta: https://oikeusministerio.fi/hairinnasta-vapaa-kampanja

Miten toimia, jos kohtaan häirintää Artiklan tapahtumissa tai yliopistolla?

Puutu, jos näet

1. Tunnista häirintä.

2. Älä vähättele asiaa. Tuomitse häirintä.

3. Mene väliin tai kerro havaitsemastasi häirinnästä esimerkiksi Artiklan hallituksen jäsenelle, jotta asiaan voidaan puuttua.

Kerro, jos koet

1. Kerro häiritsijälle, että koet hänen toimintansa häirinnäksi.

2. Jos koet mitä tahansa häirintää, niin voit lähestyä…

1) Artiklan hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä
Hallitusta ja toimihenkilöitä voi lähestyä luottamuksellisesti kasvotusten, puhelimitse tai sähköpostitse. Hallituksen jäsenet kuuntelevat, kertovat mahdollisuuksista viedä asiaa eteenpäin sekä puuttuvat asiaan niin halutessasi.

Yhteystiedot: http://artikla.fi/yhdistys/hallitus/

2) Tuutoriasi ja Artiklan fuksikapteeneita
Voit kertoa kohtaamastasi häirinnästä luottamuksellisesti myös tuutorillesi, joka kuuntelee ja auttaa.

3) LYY:n häirintäyhdyshenkilöitä
Ylioppilaskunnalla on omat häirintäyhdyshenkilönsä, joihin voit myös ottaa yhteyttä.

Yhteystiedot:http://lyy.fi/opiskelijalle/hairi/

4) Tiedekunnan dekaania ja opetusvaradekaania
Tiedekunnassa voit ottaa yhteyttä dekaaniin tai opetusvaradekaaniin.

Yhteystiedot:https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Oikeustieteiden-tiedekunta/Yhteystiedot/Tiedekunnan-johto

3. Jos epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, ota yhteyttä poliisiin.

Miten toimia, jos kohtaat häirintää työpaikallasi?

1. Kerro häiritsijälle, että koet hänen toimintansa häirinnäksi.

2. Selvitä, onko työpaikalla olemassa työpaikkakohtaiset toimintaohjeet häirintään ja muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi.

3. Ota yhteyttä esimieheesi.

4. Voit puhua asiasta myös henkilöstöhallinnon edustajille.

5. Artiklan jäsenenä olet myös Suomen Lakimiesliiton opiskelijajäsen. Saat siis apua ja tukea myös Suomen Lakimiesliiton työsuhdeneuvontaa antavilta työntekijöiltä.

Yhteystiedot: https://www.lakimiesliitto.fi/yhteystiedot/

Lue oikkarijärjestöjen yhteinen kannanotto seksuaalista häirintää vastaan (12.12.2017): https://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/opiskelijajarjestojen-kannanotto-seksuaalista-hairintaa-vastaan/
Tutustu myös Suomen Lakimiesliiton laatimiin toimintaohjeisiin seksuaalisen häirinnän estämiseksi: https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/22017/toimintaohje_seksuaalisen_hairinnan_estamiseksi.pdf