Yleiset sopimusehdot

Artikla ry:n vuoden 2024 valmennuskursseja koskevat yleiset sopimusehdot

  1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n (y-tunnus 0415888-4) (jäljempänä “Artikla”) ja valmennuskurssille ilmoittautuneen kurssilaisen välillä. Sopimusehdot tulevat voimaan kurssilaista sitovasti sen jälkeen kun kurssilainen ilmoittautuu Artikla ry:n valmennuskurssille ja ilmoittautumisen yhteydessä hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitovaksi.
  Kurssilaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on ilmoittautunut Artikla ry:n valmennuskurssille.
  2. Kurssilaisella on oikeus peruuttaa ostettu kurssi kuluttajansuojalain mukaisesti. Tuotteilla, jotka kurssilainen saa välittömästi käyttöönsä, ei ole peruutusoikeutta.
  3. Tuotekuvauksessa ilmoitettuun tuntimäärään sisältyvät opetustunnit. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Intensiivikurssin harjoituskoe ei sisälly ilmoitettuun opetustuntimäärään.
  4. Intensiivikurssi, aineistokurssi, itseopiskelukurssi tai materiaalipaketti laskutetaan kurssilaiselta yhdessä erässä. Ilmoittautuneille lähetetään lasku ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen. Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Laskutukseen liittyvät kysymykset sähköpostitse osoitteeseen talous[at]artikla.fi.
  5. Kurssi on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa edelleen.
  6.Kurssilainen saa kurssimateriaaliin henkilökohtaisen käyttöoikeuden.
  7. Kurssimateriaali toimitetaan sähköisesti tai verkkoympäristön kautta.
  8. Kurssilainen on velvollinen huolehtimaan, että Artiklalla on käytössä kurssilaisen ajantasainen sähköpostiosoite tiedottamista varten.
  9. Artiklalla on oikeus muuttaa kurssikuvauksessa ilmoitettuja aikatauluja, opetustuntimääriä ja opetuspaikkoja. Muutoksia tehdään vain siinä tapauksessa, että kurssien asianmukainen järjestäminen sitä vaati. Muutoksista tulee ilmoittaa kurssilaiselle mahdollisimman ajoissa.