Kv-viikkojen vapaapaikat ja matkakorvaukset

Vapaapaikat

Jokaisella ainejärejestöllä on kolme paikkaa kullekin kv-viikolle. Riippuen kunkin ainejärjestön osallistumisaktiivisuudesta jaetaan lisäpaikkoja kv-viikolle muiden ainejärjestöjen kesken. Mahdollisuutena on osallistua koko viikolle taikka helgenille eli vain viikonlopuksi.

Jokaiselle viikolle on jaossa yksi vapaapaikka, joka vastaa rahallisesti kokonaista viikkoa. Vapapaikka jaetaan aina kaikkien osallistujien kesken tasan.

Matkakorvaukset

Osallistujilla on mahdollisuus hakea matkakulukorvausta. Säätiö korvaa ainoastaan koko kv-viikolle osallistumisesta, ei helgenistä. Korvausta maksetaan halvimman matkustustavan mukaisesti. Kulukorvaushakemus tulee toimittaa Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tukisäätiön hallitukselle kahden viikon sisällä matkan päättymisestä. Meno-/paluumatkan on tapahduttava kahdentoista vuorokauden sisällä matkalle lähtemisestä taikka kv-viikon alkamisesta. Mikäli henkilö osallistuu useammalle kv-viikolle peräkkäin, lasketaan kahdentoista vuorokauden alkaneen viimeisestä kv-viikosta, jolle henkilö osallistuu. Matkakulukorvauksia maksetaan kattosummien puitteissa ja ne jaetaan osallistujien kesken.

Kotimaisten viikkojen matkakulukorvaukset

Osallistujia 1, korvataan enintään 90 euroa

Osallistujia 2, korvataan enintään 120 euroa

Osallistujia 3, korvataan enintään 150 euroa

Osallistujia 4 tai enemmän, korvataan enintään 200 euroa

Ulkomaisten viikkojen matkakulukorvaukset

Osallistujia 1

Ruotsi, korvataan enintään 150 euroa

Oslo ja Tanska, korvataan enintään 175 euroa

Islanti ja Bergen, korvataan enintään 200 euroa

Osallistujia 2

Ruotsi, korvataan enintään 185 euroa

Oslo ja Tanska, korvataan enintään 210 euroa

Islanti ja Bergen, korvataan enintään 250 euroa

Osallistujia 3

Ruotsi, korvataan enintään 210 euroa

Oslo ja Tanska, korvataan enintään 240 euroa

Islanti ja Bergen, korvataan enintään 300 euroa