Jäsenten näköistä toimintaa

Kerhotoiminta kokoaa yhteen samanhenkisiä ja saman kiinnostuksen kohteen jakavat Artistit. Olisiko mukava tuntea muita laskettelevia Artisteja Levi-reissujen järjestämiseksi tai helpottaisiko se vaikkapa vain Oukulle kulkemista laudan kanssa? Olisiko hyviä viinejä kiva maistella vivahteiden tunnistamisesta kiinnostuneella porukalla? Olisiko välillä kiva jammailla porukassa yksikseen rämpyttelyn sijaan? Tulisiko luettua enemmän ja saisiko mukaansatempaavasta romaanista enemmän irti, kun niiden juonenkäänteitä voisi pohtia yhdessä Artisti-ystävien kanssa? Mitä olisi kiva pelata porukalla?

Kerhotoiminnan on tarkoitus olla keino saada Artiklasta ja opiskelijaelämästä vielä enemmän irti. Kyse on vapaamuotoisesta harrastustoiminnasta, johon kuka tahansa voi lähteä mukaan ja jota Artistit pyörittävät parhaaksi katsomallaan tavalla. Tuo siis omat kiinnostuksen kohteesi Artiklaan ja tapaa uusia harrastuskavereita.

Kerhotoiminta alkuun step-by-step:

1. Mieti, mikä sinua kiinnostaa ja minkä asian ympärille haluaisit koota muita Artisteja ja yhteistä toimintaa.

2. Onko sinulla jo tuttuja, jotka ovat kiinnostuneita samasta jutusta? Jos on, niin rekryä heidät mukaan perustamaan kerhotoimintaa.

3. Ota yhteyttä Artiklan kulttuuri- ja liikuntavastaavaan (kulttuuri@artikla.fi). KulLi auttaa sinua viemään toimintaa eteenpäin ja etsimään muita toiminnan aloittamisesta kiinnostuneita.

4. Laadi yhdessä keräämäsi porukan kanssa kerholle toimintasuunnitelma. Vastaa siinä näihin kysymyksiin:

a) Mikä on kerhon idea ja tarkoitus? Mistä on siis kyse?

b) Millaista toimintaa kerholla on tarkoitus olla ja kuinka usein sitä on tarkoitus järjestää?

c) Missä toimintaa on tarkoitus järjestää?

d) Miten kerhon toiminnasta tiedotetaan?

e) Kuka on kerhon yhteyshenkilö? Onko kerholla vastuuhenkilö- tai -henkilöitä, puheenjohtaja vai esimerkiksi hallitus?

f) Entä talous: Onko kerholla jäsenmaksuja tai osallistumismaksuja? Vaatiiko kerhotoiminta joitakin hankintoja ja jos vaatii, niin kuinka ne rahoitetaan?

Apua toimintasuunnitelman laadintaan saat kulttuuri- ja liikuntavastaavalta (kulttuuri@artikla.fi). Valmis toimintasuunnitelma toimitetaan kulttuuri- ja liikuntavastaavalle (kulttuuri@artikla.fi).

5. Hallitus käsittelee toimintasuunnitelman kokouksessaan. Mikäli hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman, kerho saa markkinoida itseään Artiklan kerhona ja se saa käyttöönsä Artiklan tiedotuskanavat sekä mahdollisuuden hyödyntää Toipparia toiminnassa ilmaiseksi. Hallitus voi pyytää täydennystä suunnitelmaan.

6. Kerhotoimintaan voi hakea Artiklalta toiminta-avustusta toiminta-avustuksen hakuaikoina.

Jotta kerho saa Toipparin ja tiedotuskanavat käyttönsä, kerhon tulee täyttää seuraavat kriteerit:

• Toiminta on kaikille jäsenille avointa: kenellä tahansa Artiklan jäsenellä on mahdollisuus lähteä mukaan kerhon toimintaan.

• Toiminta on jäsenlähtöistä: toimintaa pyörii kerhosta innostuneiden jäsenten vetämänä. Kyse ei siis ole hallituksen, toimihenkilöiden tai valiokuntien pyörittämästä toiminnasta.

• Kerholla on yhdistyksen hallituksen vuosittain hyväksymä toimintasuunnitelma, josta käy ilmi, että kerho täyttää edellä mainitut kriteerit sekä lisäksi se, millaista toimintaa on tarkoitus järjestää ja miten.

Ota opiskeluajasta kaikki irti yhdessä opiskelukavereidesi kanssa ja lähde rohkeasti ideoimaan ja toteuttamaan sinua kiinnostavaa toimintaa! Apuna ideoinnissa ja alkuun pääsemisessä sekä vastaamassa kysymyksiin ovat Artiklan kulttuuri- ja liikuntavastaava (kulttuuri@artikla.fi) sekä hallituksen puheenjohtaja (puheenjohtaja@artikla.fi).