Artiklan alumniyhdistys Kaamos ry on Lapin yliopistosta tai sitä edeltäneestä Lapin korkeakoulusta oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneille ja sieltä jo työelämään siirtyneille lakimiehille tarkoitettu yhteistyö- ja kontaktikanava. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tutkinnon suorittaneiden lakimiesten välillä sekä edistää yhteistyötä ammatissa toimivien oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja oikeustieteen ylioppilaiden kesken.
Tietoa Kaamos ry:stä >>